Vi ser till att kraven från Maskindirektivet 2006/42/EG uppfylls

Riskanalys

Ingen processanläggning är klar att användas innan den uppfyller kraven från Maskindirektivet 2006/42/EG! Därför har vi valt att komplettera och erbjuder numera tjänster inom detta område, från riskanalys till en fullt dokumenterad och CE-märkt anläggning.

Vi är med och ser till att kunden får en korrekt sammanställning av teknisk tillverkningsdokumentation, riskbedömning, riskhantering och intyg.

Innopend Teknikpartner hjälper även kunder med riskbedömning på befintliga maskiner/ äldre utrustning.
Vi ser till att kundens maskin eller anläggning uppfyller EU:s regelverk/ gällande direktiv.
Vi arbetar aktivt med hälsa, säkerhet, funktion och miljö genom hela processen för maskinsäkerhet.
Vårt mål är att helt enkelt jobba nära kunden med nya tankegångar och vi vill komma in tidigt i ett projekt för att hitta den bästa och mest ekonomiska maskinsäkerhetslösningen för våra kunder.

Tjänsteutbud

  • Riksinventering/ nulägesanalys
  • Riskanalys och CE-märkning av nya maskiner enligt Maskindirektivet 2006/42/EG
  • Riskbedömning av äldre utrustning enligt ”Användning av arbetsutrustning” AFS 2006:4
  • Konsekvensanalys vid ombyggnation av maskiner/ anläggningar
  • Förslag på säkerhetslösningar
  • Behjälpliga med att granska elschema, PL-beräkning och framtagning av SRS
  • Stöd vid inköp av maskiner
  • Teknisk dokumentation
  • Projektledning
  • Utbildning inom maskindirektivet och CE-märkning